รับสมัครงาน
ตำแหน่งงานทั้งหมด

สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 - 22,500 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 1 มีนาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 5 มีนาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 5 มีนาคม 2567
สายงาน : วิชาการ
สังกัด : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน : 28,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ธันวาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 29 กุมภาพันธ์ 2567