ตำแหน่งงานทั้งหมด

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
สายงาน : วิชาชีพ
สังกัด : งานรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 19 มิถุนายน 2566
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
สายงาน : วิชาชีพ
สังกัด : ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 17 เมษายน 2566