เกี่ยวกับเรา

Map
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ตึก CAT) ชั้น ๓ โซน D
เลขที่ ๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐
โทร ๐-๒๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๕๗๐๗ , ๘๕๔๕ , ๘๗๑๐