ประชาสัมพันธ์

📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 6 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 7 🏥✨ จัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 256...


📢 รับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโ...


📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 6 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 6 🏥✨ จัดขึ้นใน วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2...


📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 5 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 5 🏥✨ จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 256...


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศวันหยุด และวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
📜ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับวันหยุดกรณ...