ประชาสัมพันธ์

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดย กดตรงนี้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม๐๒-๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๘


สวัสดิการคลอดบุตร
งานสวัสดิการและสิทธิประโชยน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐-๒๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๔, ๘๗๑๕


วันหยุดตามประเพณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี ๒๕๖๖
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม๐๒-๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๑ 


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จากการเข้าตรวจประเมินภายนอ...