ประชาสัมพันธ์

วันหยุดตามประเพณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์วันหยุดตามประเพณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567


📢 ประชาสัมพันธ์วันหยุดและวันหยุดชดเชยประจำ ปีพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 📢
ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวั...


📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 🏥✨ จัดขึ้นใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 25...


📢 ภาพบรรยากาศงาน " PCNS Job Fair 2023 " ✨
🏥 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 🏥✨ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งท...


สวัสดิการการรักษาพยาบาล
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดย กดตรงนี้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม๐๒-๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๔,๘๗๑๕