ประชาสัมพันธ์

📢 ภาพบรรยากาศงาน " Job Fair 2024 " ณ มหาวิทยาลัยรังสิต✨
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพบแหล่งงาน ประจำปีการศึกษา 2566จัดขึ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-...


สิทธิการลาของพนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-576-6000 ต่อ 8713


📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4 🏥✨ จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพ...


📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 🏥✨ จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 256...


📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 " ✨
🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 🏥✨ จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 25...