ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร ๑๘/๐๔/๒๕๖๗
โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร สังกัด หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง นักกำหนดอาหาร.pdf