ประชาสัมพันธ์

📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 5 " ✨
โพสต์เมื่อ 1 มีนาคม 2567


🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 5 🏥

✨ จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ✨

🏥 ณ ห้องประชุมใหญ่ (MC232) ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🏥


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ประกาศฉบับเต็ม
 กำหนดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์..pdf