ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ๒๔/๑๑/๒๕๖๖
โพสต์เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สังกัด หน่วยสังคมสงเคราะห์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อ นักสังคมสงเคราะห์.pdf