ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร ๒๘/๑๑/๒๕๖๖
โพสต์เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร สังกัด กลุ่มเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อ เภสัชกร.pdf