ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศวันหยุด และวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567


📜ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับวันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน เพื่อให้การดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี


🗓 จึงออกประกาศให้ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📍ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าตอบแทน
☎️โทร. 02-576-6000 ต่อ 8713/8716 (คุณตั้ว/คุณหญิง/คุณเฟิร์น)


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานบริหารค่าตอบแทน
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศวันหยุด และวันหยุดชดเชยประจำ ปีพ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม).pdf