ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัด ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ๐๗/๐๓/๒๕๖๗
โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัด ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สังกัด ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 12.3.67.pdf