ประชาสัมพันธ์

📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 " ✨
โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566


🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 🏥

✨ จัดขึ้นใน วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ✨

🏥 ณ ห้องประชุมเล็ก CRA HALL ชั้น 2 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🏥


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ประกาศฉบับเต็ม
 กำหนดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์..pdf