ประชาสัมพันธ์

📢 รับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2567


📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา

เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

 

🌍 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก รวมจำนวน 126 ทุน

🗓 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

📬 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 576 6000 ต่อ 8711 / 06 4586 2431 (คุณณัชชา)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ : https://drive.google.com/drive/folders/1dMcWLaHX100ugssECBwcUNkEQaKwhrb5


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานจัดการความรู้ และทุนการศึกษา ฝึกอบรม
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศ รจภ เรื่อง รับสมัครให้ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 18 เม.ย. 67.pdf