ประชาสัมพันธ์

📢 ประชาสัมพันธ์วันหยุดและวันหยุดชดเชยประจำ ปีพ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 📢
โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566


ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี พ.ศ. 2566

จากวันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

               จึงประกาศให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี พ.ศ. 2566

  จากวันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าตอบแทน

โทร. 02-576-6000 ต่อ 8713 (คุณใบเตย/คุณหญิง)


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานบริหารค่าตอบแทน
ประกาศฉบับเต็ม