ประชาสัมพันธ์

📢 ภาพบรรยากาศงาน " PCNS Job Fair 2023 " ✨
โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2566


🏥 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 🏥

✨ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 ✨

🫧 จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. 🫧

🏥 ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🏥


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม