ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร สังกัด งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ๐๔/๐๗/๖๗
โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง นักทัศนมาตร สังกัด งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 080767~1.PDF