ประชาสัมพันธ์

📢 ภาพบรรยากาศกิจกรรม " ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 6 " ✨
โพสต์เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567


🏥 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 7 🏥

✨ จัดขึ้นใน วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 14.45 น. ✨

🏥 ณ ห้องประชุมใหญ่ (MC232) ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🏥


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ประกาศฉบับเต็ม