ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ๐๑/๐๗/๖๗
โพสต์เมื่อ 8 กรกฎาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 08.07.67.pdf