ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ-ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ๐๘/๐๗/๖๗
โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ-ผู้ช่วยพยาบาล สังกัด สายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ-ผู้ช่วยพยาบาล สายการพยาบาล 10.07.67.pdf