ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑๘/๐๔/๒๕๖๗
โพสต์เมื่อ 19 เมษายน 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
:
งานสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
ประกาศฉบับเต็ม
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์.pdf