รับสมัครงาน
ตำแหน่งงานทั้งหมด

สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 22 พฤษภาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนการแพทย์
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 20,100 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 10 พฤษภาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 6 พฤษภาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนการแพทย์
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 17 พฤษภาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนการแพทย์
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 17 พฤษภาคม 2567