ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติงานที่ * (จังหวัด) *
:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จำนวนที่เปิดรับสมัครงาน
:
4 อัตรา
อัตราเงินเดือน
:
20,000 บาท
วันปิดรับสมัคร
:
31 ธันวาคม 2566

ลักษณะงาน

1.การบริการทางรังสีรักษา 

1.1 การจำลองการรักษา สามารถจำลองการรักษาผู้ป่วยก่อนทำการรักษาโดยรังสีระยะไกล (Teletherapy) และรังสีระยะใกล้ (Brachytherapy) 

1.2 การฉายรังสี สามารถจัดตำแหน่งและตรวจสอบตำแหน่งการฉายรังสี ด้วยระบบภาพถ่ายนำวิถี (OBI: On Board Imaging System) ก่อนทำการฉายด้วยเครื่องฉายรังสีระยะไกล สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องฉายรังสีระยะไกลแบบเร่งอนุภาค (LINAC) 

1.3 การใส่แร่ สามารถทำการใส่อุปกรณ์ ตรวจสอบแผนการรักษาก่อนทำการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ได้อย่างถูกต้อง และควบคุมการทำงานของเครื่องสอดใส่แร่ 

1.4 บันทึกปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ สามารถบันทึกข้อมูลปริมาณรังสีประจำตัวผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
:
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน
:

0-2 ปี

เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
:

IELTS : 4 คะแนน

TOEFL IBT : 31 คะแนน

TOEFL PBT : 430 คะแนน

TOEIC : 400 คะแนน

CEFR : A2

CU-TEP : 45 คะแนน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

4. มีความรู้ทางด้านรังสีรักษา 

5. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ในงานรังสีรักษา

6. มีคุณธรรม จริยธรรม การจัดการอารมณ์ ความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

9. หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว             


ร่วมงานกับเรา
: