ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ปฏิบัติงานที่ * (จังหวัด) *
:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จำนวนที่เปิดรับสมัครงาน
:
1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
:
18,000 บาท
วันปิดรับสมัคร
:
5 เมษายน 2567

ลักษณะงาน

เอกสารตามไฟล์แนบ .PDF


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
:
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน
:

มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 0-3 ปี

เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
:

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน

2. TOEFL-IBT ไม่น้อยกว่า 31 คะแนน

3. TOEFL-PBT ไม่น้อยกว่า 430 คะแนน

4. TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

5. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน

6. CEFR ไม่น้อยกว่า A2

กรณีผู้สมัครมีผลคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นสมัครในตำแหน่งดังกล่าวได้ และหากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะต้องยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ฯ ภายในระยะเวลาทดลองงานหรือตามประกาศที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:

เอกสารตามไฟล์แนบ .PDF


ร่วมงานกับเรา
: