ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ งานคลังเวชภัณฑ์ สังกัด ฝ่ายบริหารพัสดุ

ปฏิบัติงานที่ * (จังหวัด) *
:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จำนวนที่เปิดรับสมัครงาน
:
1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
:
11,500 บาท
วันปิดรับสมัคร
:
12 เมษายน 2567

ลักษณะงาน

1.ตรวจนับ รับเวชภัณฑ์

2.จัดเก็บเวชภัณฑ์แยกตามประเภท หมวดหมู่ ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย และจัดเก็บตามระบบ FEFO (First Expire Frist Out)

3.จัดและจ่ายเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตามประเภทรายการ จำนวน จากใบเบิกจ่ายและใบโอนระหว่างคลังหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานภายนอก

4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประสบการณ์ทำงาน
:

รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารตามไฟล์แนบ .PDF

เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
:

ยกเว้นผลคะแนนภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:

รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารตามไฟล์แนบ .PDF


ร่วมงานกับเรา
: