ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติงานที่ * (จังหวัด) *
:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จำนวนที่เปิดรับสมัครงาน
:
3 อัตรา
อัตราเงินเดือน
:
20,000 บาท
วันปิดรับสมัคร
:
31 ธันวาคม 2566

ลักษณะงาน

1.ดูแลและควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
2.จัดเทคนิคและถ่ายภาพรังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ และโพสิตรอน 
3.วิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย 
4.จัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายรังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ และ โพสิตรอน อย่างเป็นระบบ 
5.ปฏิบัติงานด้านอื่นๆและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
:
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน
:

มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0-2 ปี

เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
:

IELTS 4 คะแนน
TOEFL IBT 31 คะแนน 
TOEFL PBT 430 คะแนน 
TOEIC 400 คะแนน 
CEFR A2 
CU-TEP 45 คะแนน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:

1.เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 
2.มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
3.มีความรู้ด้านการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสแกนภาพเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
4.มีความรู้เรื่องการช่วยแพทย์ทำ Recon ภาพควบคุมเครื่องมือที่ใช้ 
5.มีทักษะการแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการประสานงาน 
6.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานด้านเอกสารได้ 
7.มีจิตบริการ ภาวะผู้นำ และจรรยาบรรณ 
8.หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว


ร่วมงานกับเรา
: